Miten sinä voit vähentää energiankulutusta

Tiesitkö, että heinäkuussa 2019 Suomi oli käyttänyt uusiutuvien luonnonvarojen resurssit loppuun, jotka oli “budjetoitu” kestämään koko vuoden? Vaikka usein puhummekin uusiutuvasta energiasta, asia ei

Ydinvoima

Vuoden 1986 traagiset hetket Tshernobylin ydinvoimalassa jättivät jälkensä paitsi ihmisen biologiaan myös ajattelutapaamme ydinvoimasta. Ydinvoima on edelleenkin tänä päivänä tabu, josta ei oikein haluta

Tulevaisuuden pelastajat: vaihtoehtoja fossiiliperäisille polttoaineille

Teollisesta vallankumouksesta lähtien fossiiliperäiset polttoaineet ovat auttaneet pyörittämään länsimaista yhteiskuntaa. Nojaamme niihin kotiemme lämmityksessä, kulkuvälineiden voimavarana sekä teollisuuden vaatimassa energiantuotannossa. Maankuoren alaiset polttoöljyvarastot ovat

Öljynporaus

Öljynporauksessa maakuoreen tehdään reikä, ja tehdystä reiästä pumpataan öljyä maan pinnalle. Öljyä voidaan porata maalla öljykentillä tai merellä öljynporauslautoilla. Öljynporauksessa poraustorniin kiinnitetään ontto teräsputki

Maakaasu

Maakaasu eli luonnonkaasu on fossiilinen polttoaine, joka koostuu tavallisesti lähes kokonaan metaanista. Maakaasua syntyy, kun maan uumenissa oleva biomassa ajan saatossa hajoaa maaperän lämmön

Biokaasu – ekologinen vaihtoehto

Biokaasua syntyy orgaanisten jätteiden käsittelemisestä. Biokaasun tuotantoon käy lähestulkoon kaikki biohajoava materiaali, kuten esimerkiksi jätevedet ja biojätteet. Biokaasu on ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa polttoainetta, joka

Öljyn tuotannon ja käytön ongelmallisuus

Öljy on satoja vuosia ollut ihmiskunnan ensisijainen energiavaranto, joka muodostaa tänä päivänä 40 % kaikesta käytetystä energiasta. Öljyn tuotantoon sekä käyttöön liittyy kuitenkin ongelmia.

Maailman suurimmat öljymaat

Öljynhinta on palautunut muutaman vuoden takaisen pudotuksen jälkeen ja öljyteollisuus on vastannut aiempaan notkahdukseen. Viime vuosina öljyntuotanto on noussut vaatimattomaan tahtiin yhdessä öljynhinnan rinnalla,

Monipuoliset huoltamopalvelut

Huoltamopalvelut ovat lisääntyneet ja muuttuneet ajan kuluessa. Enää eivät bensa ja sämpylä riitä, vaan erilaisille palveluille on kysyntää. Perustarpeet kuitenkin ovat edelleen pääosassa. Auto