Day: April 28, 2019

Tulevaisuuden pelastajat: vaihtoehtoja fossiiliperäisille polttoaineille

Teollisesta vallankumouksesta lähtien fossiiliperäiset polttoaineet ovat auttaneet pyörittämään länsimaista yhteiskuntaa. Nojaamme niihin kotiemme lämmityksessä, kulkuvälineiden voimavarana sekä teollisuuden vaatimassa energiantuotannossa. Maankuoren alaiset polttoöljyvarastot ovat

Öljynporaus

Öljynporauksessa maakuoreen tehdään reikä, ja tehdystä reiästä pumpataan öljyä maan pinnalle. Öljyä voidaan porata maalla öljykentillä tai merellä öljynporauslautoilla. Öljynporauksessa poraustorniin kiinnitetään ontto teräsputki

Maakaasu

Maakaasu eli luonnonkaasu on fossiilinen polttoaine, joka koostuu tavallisesti lähes kokonaan metaanista. Maakaasua syntyy, kun maan uumenissa oleva biomassa ajan saatossa hajoaa maaperän lämmön

Biokaasu – ekologinen vaihtoehto

Biokaasua syntyy orgaanisten jätteiden käsittelemisestä. Biokaasun tuotantoon käy lähestulkoon kaikki biohajoava materiaali, kuten esimerkiksi jätevedet ja biojätteet. Biokaasu on ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa polttoainetta, joka

Öljyn tuotannon ja käytön ongelmallisuus

Öljy on satoja vuosia ollut ihmiskunnan ensisijainen energiavaranto, joka muodostaa tänä päivänä 40 % kaikesta käytetystä energiasta. Öljyn tuotantoon sekä käyttöön liittyy kuitenkin ongelmia.

Maailman suurimmat öljymaat

Öljynhinta on palautunut muutaman vuoden takaisen pudotuksen jälkeen ja öljyteollisuus on vastannut aiempaan notkahdukseen. Viime vuosina öljyntuotanto on noussut vaatimattomaan tahtiin yhdessä öljynhinnan rinnalla,

Monipuoliset huoltamopalvelut

Huoltamopalvelut ovat lisääntyneet ja muuttuneet ajan kuluessa. Enää eivät bensa ja sämpylä riitä, vaan erilaisille palveluille on kysyntää. Perustarpeet kuitenkin ovat edelleen pääosassa. Auto

Mikä huoltoasema vastaa sinun arvojasi?

Useat Suomessa tälläkin hetkellä toiminnassa olevat huoltoasemat ovat olleet ensimmäisiä alansa tarjoajia Suomessa. Katukuvaan ovatkin jääneet useat mieleenpainuvat huoltoasemaketjut. Ennen huoltoasemat olivat pääasiassa pelkkiä

Öljyteollisuus: Vaikutukset ja vaihtoehdot

Jos olet päätynyt tälle sivulle, olet varmasti jo kiinnostunut energiasta, öljyntuotannosta, ja sen käytöstä. Energianlähteelle etsitään myös kovasti vaihtoehtoja fossiiliperäisten energiavarojen huvetessa. Ihmiskunnan energiantarve