Biokaasu – ekologinen vaihtoehto

Biokaasua syntyy orgaanisten jätteiden käsittelemisestä. Biokaasun tuotantoon käy lähestulkoon kaikki biohajoava materiaali, kuten esimerkiksi jätevedet ja biojätteet. Biokaasu on ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa polttoainetta, joka soveltuu moniin erilaisiin käyttökohteisiin. Biokaasua voidaan käyttää muun muassa yksittäisten autojen tai linja-autojen polttoaineena. Sitä voidaan käyttää myös sähkön ja lämmön tuotantoon. Biokaasua käytetään lisäksi teollisuudessa ja kaasuliesien polttoaineena. Biokaasun tuotantopotentiaalista on nykyään hyödynnetty vain noin neljä prosenttia Suomessa. Suuresta tuotantopotentiaalista huolimatta Suomessa on valtava määrä hyödyntämättä jääviä biomassoja, jotka voitaisiin jalostaa biokaasuksi.

Miksi biokaasu on hyvä valinta?

Biokaasu on uusiutuvaa energiaa, jota tuotetaan esimerkiksi biojätteestä. Sen valmistuksessa sivutuotteena syntyneet aineet voidaan hyödyntää lannoitteena. Toisin sanoen biokaasun tuotannosta saadaan aikaan ekologinen kierto, jossa kaikki voidaan käyttää hyödyksi. Lopulta aine palaa takaisin luontoon. Biokaasulla voidaan vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia. Biokaasulla toimiva moottori on myös huomattavasti hiljaisempi kuin dieselmoottori. Biokaasun tuotannolla voidaan myös vahvistaa energiaomavaraisuutta ja lisätä työllisyyttä Suomessa. Sen tuotannosta on hyötyä myös maaseudulle. Biokaasu on turvallista, koska poltosta ei synny myrkyllisiä pakokaasuja. Valmistusprosessi myös poistaa lannan ja lietteiden hajuhaittoja.

Biokaasun käyttö Suomessa

Biokaasua käytetään Suomessa enimmäkseen sähkön ja lämmön tuotantoon. Biokaasun tuotantopotentiaalista on hyödynnetty Suomessa vain noin 4 %. Biokaasun käyttö liikenteessä myös kasvaa nopeasti kaasutankkausasemien lisääntyessä. Tällä hetkellä Suomessa on jo noin 40 kaasuauton tankkausasemaa eri paikkakunnilla. Suomessa biokaasuautoja tuovat maahan merkit kuten Volkswagen, Seat, Iveco, Audi ja Opel. Muutamat kaupungit, kuten esimerkiksi Helsinki, Vaasa ja Lappeenranta käyttävät biokaasulla kulkevia linja-autoja paikallisliikenteessään. Biokaasun liikennekäyttöä edistetään jatkuvasti Suomessa. Suomessa biokaasua tuottavat Gasumin biokaasulaitokset ja monet biokaasutoimittajat, joista suurin yksittäinen toimija on Ämmässuon kaatopaikka.

Biokaasun tuottajat

Biokaasua tuottaa muun muassa suomalainen Gasum. Gasumilla on Suomessa seitsemän biokaasulaitosta. Laitokset sijaitsevat Honkajoella, Huittisissa, Oulussa, Kuopiossa, Vehmaalla, Turussa ja Riihimäellä. Gasum tekee yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa. Gasumilla on viisi biokaasulaitosta myös Ruotsissa. Vuoden 2018 lopussa yrityksellä oli 27 kaasutankkausasemaa Suomessa. Gasumilla on suunnitteilla uusia kaasutankkausasemia usealle paikkakunnalle. Myös saksalainen Linde AG on yksi biokaasualan suurimmista yrityksistä. Lisäksi esimerkiksi ranskalainen Valorga ja espanjalainen Urbaser ovat biokaasuyrityksiä. Julkisella sektorilla toimii useita suuria biokaasutoimittajia sekä alan pienempiä toimijoita.

Kuinka biokaasua tuotetaan?

Biokaasua voidaan tuottaa mädättämällä lähes kaikesta eloperäisestä jätteestä. Suomessa biokaasua tuotetaan jätevedenpuhdistamojen ja maatilojen biokaasulaitoksilla, sekä eri kokoisilla yhteiskäsittelylaitoksilla. Biokaasua kerätään lisäksi kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla. Biokaasutekniikalla hyödynnetään bakteerien kykyä tuottaa orgaanisesta aineesta metaania. Metaania kerätään talteen biokaasuna. Metaania syntyy, kun eloperäinen aines mädäntyy hapettomissa oloissa, ja sitä syntyykin luonnollisesti esimerkiksi soissa, kosteikoissa, kaatopaikoilla ja eläinten ruoansulatuskanavissa. Biokaasulaitoksessa metaani saadaan talteen edelleen käytettäväksi polttoaineena. Metaania voidaan tuottaa myös Power-to-Gas -teknologialla, jossa metaani tuotetaan tuuli- ja aurinkoenergialla. Menetelmä on kuitenkin vasta tutkimus- ja kehitysvaiheessa.

Biokaasuautot

Suomessa on kaasuautoja laaja tarjonta henkilöautoista hyötyajoneuvoihin. Biokaasuautoja alkaakin näkyä perinteisten autojen ohella liikenteessä yhä enemmän. Biokaasun tankkausasemien määrä lisääntyy myös jatkuvasti, ja tällä hetkellä Suomessa on monta kymmentä kappaletta tankkausasemia. Kaikki Suomessa myytävät kaasuautot ovat bifuel-malleja, joka tarkoittaa, että autosta löytyy sekä bensiini- että kaasutankki. Usea suosittu automerkki maahantuo kaasuautoja Suomeen tällä hetkellä. Moni hankkii kaasuauton myös ulkomailta. Kaasuautoja myydään lisäksi käytettynä sekä Suomessa että ulkomailla. Biokaasuautojen hinnat alkavat myös jo lähennellä perinteisempien ajoneuvojen hintoja.

Biokaasun hinta

Ajoneuvon polttoaineena biokaasu on edullisin uusiutuva polttoaine. Biokaasu on myös edullisempaa polttoaineena kuin vaikkapa bensiini. Esimerkiksi Gasum-yhtiön asemilta voi tarkastaa polttoaineen ajankohtaiset hinnat. Kaasun hinta voi vaihdella aseman mukaan. Esimerkiksi erään Gasumin aseman biokaasun hinta on tällä hetkellä 0,936 euroa per litra. Biokaasun kilohinta taas on 1,46 euroa per kilo. On myös erilaisia kampanjoita, kuten Gasum-yhtiön kiinteän kuukausihinnan tankkauskampanja. Yhtiö tarjoaa kaasulaitteiden jälkiasentajille kiinteän kuukausihinnan polttoaineelle. Gasum-sivustolla sen sijaan voi laskea laskurilla, kuinka paljon biokaasuun vaihtamalla voi säästää rahaa.

Biojätteen tulevaisuus

Suomessa on paljon hyödyntämätöntä biomassaa, joka voitaisiin jalostaa ihmisten käyttöön ympäristöystävälliseksi polttoaineeksi. Esimerkiksi biokaasulaitoksissa syntyvän biokaasun potentiaaliseksi määräksi on arvioitu suunnilleen 10 TWh vuodessa. Arvioitu määrä riittäisi kattamaan noin miljoonan kaasuauton tarpeet. Suomen peltobiomassa on suurin potentiaali biokaasulaitoksen biomassaksi. Peltobiomassaa ei kuitenkaan juurikaan hyödynnetä vielä Suomessa. Tutkimus- ja kehittelyvaiheessa on myös metaanin tuottaminen aurinko- ja tuulienergialla, jolloin tuotannosta ei aiheutuisi hiilidioksidipäästöjä. Myös Suomen vuoden 2011 hallitusohjelmaan kirjattiin biokaasun liikennekäytön edistäminen. Kaasuautot ja tankkausasemat lisääntyvätkin Suomessa jatkuvasti.

Lyhyesti sanottuna uusiutuvaan biokaasuun vaihtaminen on ympäristöystävällinen ja monesti kuluttajalle edullisempi vaihtoehto. Biokaasun käyttäminen lisääntyy ja myös uusia biokaasun tankkausasemia syntyy Suomeen säännöllisesti. Suomessa toimii myös Suomen Biokaasuyhdistys ry, joka on vuonna 1991 perustettu riippumaton ja valtakunnallinen yhdistys. Yhdistys yhdistää biokaasun tuotannon sekä käytön edistämisestä kiinnostuneet yhteisöt ja henkilöt. Yhdistys esimerkiksi seuraa biokaasualan kehittymistä ja järjestää kursseja ja tiedotustilaisuuksia. Se myös tiedottaa biokaasuun liittyvistä ajankohtaisesti uutisista ja tapahtumista. Biokaasusta kiinnostuneet voivat myös lukea sivustoltamme asiaan liittyen esimerkiksi ekologisemmasta autoliikenteestä ja maakaasusta.

4 thoughts on “Biokaasu – ekologinen vaihtoehto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *