Maailman suurimmat öljymaat

Öljynhinta on palautunut muutaman vuoden takaisen pudotuksen jälkeen ja öljyteollisuus on vastannut aiempaan notkahdukseen. Viime vuosina öljyntuotanto on noussut vaatimattomaan tahtiin yhdessä öljynhinnan rinnalla, mutta se ei ole kuitenkaan ylittänyt kysynnän määrää. Vuonna 2016 solmittiin OPEC-maiden ja yhdentoista muun suurimman öljyntuottajamaan kesken sopimus tuotannon kontrolloimisesta. Sopimuksen mukaan öljyntuotannon piti laskea lähes 1,8 miljoonalla tynnyrillä per päivä, minkä odotettiin alun perin nostavan öljynhintaa.

Hinnat ovat kyllä nousseet lähes asiantuntijoiden ennakkoarvioiden mukaisesti, mutta öljyntuotannon lisääntyminen Yhdysvalloissa sekä esimerkiksi Brasilian kaltaisissa maissa on pehmentänyt omalta osaltaan tuotantoleikkausten vaikutuksia. OPEC-maat ja muut öljyntuottajavaltiot ovat keskustelleet tuotannon kasvattamisesta uudelleen, mutta tilanne voi kehittyä lähitulevaisuudessa moneen suuntaan. Tässä artikkelissa tutustutaan maailman suurimpiin öljyntuottajamaihin viime vuosien tilastojen perusteella. Tuotantomäärät sisältävät maaöljyn ja muiden nestemäisten öljytuotteiden valmistuksen.

Yhdysvallat on kiilannut kärkipaikalle

Ykkösenä maailman suurimpien öljyntuottajamaiden listalla on Yhdysvallat. Yhdysvallat tuotti vuonna 2016 päivässä noin 14,9 miljoonaa tynnyriä öljytuotteita ja vuoden 2017 aikana keskimääräinen päivätuotanto oli noussut 15,6 miljoonaan tynnyriin. Tuotannon kasvu on jatkunut ja vuodesta 2019 odotetaankin ennätysmäistä. Yhdysvaltojen öljyntuotanto on ollut perinteisesti verrannollinen öljynhinnan heilahteluun. Kansainvälisen energiajärjestön ennusteen mukaan Yhdysvaltojen öljyntuotanto jatkaa kasvuaan kysynnän mukaisesti seuraavan viiden vuoden ajan.

Yhdysvallat ei ole pelkästään valtaisa öljyntuottaja, vaan se on lisäksi myös valtaisa kuluttaja. Yhdysvallat on tuonut maahan viime vuosina vuositasolla 7,26 miljardia tynnyriä öljytuotteita, mikä vastaa lähes 20 miljoonan tynnyrin päiväkohtaista kulutusta. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kritisoinut OPEC-maiden leikkauksia, jotka ajavat hänen mielestään öljynhinnan keinotekoisen korkealle. Trump on myös vaatinut pakotteita sekä Venäjälle että Iranille. Kiistojen vuoksi Yhdysvallat vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta.

Saudi-Arabia on suurin öljynviejävaltio

Tässä tarkastelussa käytettävillä tuotantomittareilla öljyntuottajamaiden listan kakkospaikkaa pitää Saudi-Arabia. Maan öljyntuotanto on ollut viime vuosina hienoisessa laskussa ja vuonna 2017 öljypohjaisia tuotteita syntyi keskimäärin 12 miljoonaa tynnyriä päivää kohti. Tämä tarkoittaa noin 300 tuhannen tynnyrin päiväkohtaista pudotusta tuotannossa öljymaiden sopimusta edeltävään aikaan vuonna 2016. Tällä Lähi-Idän maalla on hallussaan 18 prosenttia kaikista maailman havaituista öljyreserveistä ja Saudi-Arabia onkin maailman suurin öljynviejämaa.

Saudi-Arabia oli suuressa roolissa vuonna 2016 solmitussa OPEC-maiden sopimuksessa öljyntuotannon rajoittamiseksi. Kuten sanottua, raakaöljyn hinta on ollut nousussa vuoden 2016 jälkeen, mutta vuonna 2018 Saudi-Arabia päätti kuitenkin kasvattaa tuotantoaan miljoonalla tynnyrillä per päivä, mikä omalta osaltaan johti hintojen notkahtamiseen. Saudi-Arabia on tärkeässä asemassa yhdessä Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa, kun maat neuvottelevat tulevissa G20-maiden kokouksissa öljynhinnan kontrolloimisen seuraavista vaiheista.

Venäjä tuottaa eniten raakaöljyä

Seuraavana listalla on vuorossa Venäjä. Venäjän öljyntuotanto on noussut tasaisesti vuosien varrella, vaikkakin viime vuosina tuotannossa on tapahtunut pientä pudotusta. Venäjän päivittäinen öljytuotteiden tuotanto on noin 11,2 miljoonaa tynnyriä. Vaikka Venäjä on tällä suurimpien öljymaiden listalla vasta kolmannella sijalla, maa on kuitenkin Kansainvälisen energiajärjestön mukaan maailman suurin raakaöljyn tuottaja ja maailman toiseksi suurin maakaasun tuottaja. Suurin osa Venäjän öljyreserveistä sijaitsee Länsi-Siperiassa.

Jotkut tahot uskovat, että Venäjä on yksi niistä harvoista maista, jotka hyötyvät Yhdysvaltojen pakotteista Irania kohtaan. Tämä johtuu siitä, että mikäli Iranille aiheutuu ongelmia pakotteista, Iranin öljynvientimaat kuten Kiina, Ranska, Turkki ja Italia saattavat kääntyä Venäjän puoleen öljytoimitusten suhteen. Tämä antaisi Venäjän taloudelle kaivattua lisäpotkua ja auttaisi myös parantamaan näiden maiden välejä. Iranin nykytilanteessa maa ei kuitenkaan alistu pakotteiden alle.

Kanadan öljy on öljyhiekkaa

Neljäntenä tällä maailman suurimpien öljyntuottajamaiden listalla komeilee Kanada. Kanada kasvatti päivätuotantoaan vuoden 2016 sopimuksen jälkeen noin 4,6 miljoonasta tynnyristä lähes 5 miljoonaan tynnyriin. Lähes kaikki Kanadan tiedossa olevista öljyreserveistä sijaitsevat Albertassa, jonka viranomaisten mukaan näistä öljyvarannoista 97 prosenttia muodostuu öljyhiekasta. Suurin osa Kanadan energian kokonaisviennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin. Kanada kuitenkin pyrkii kuitenkin luomaan siteitä etenkin Aasian uusille markkinoille taloudellisten ja poliittisten syiden vuoksi.

Kiinaan tuodaan eniten öljyä

Kiina putosi tällä listalla hienoisesti Kanadan taakse, kun maan öljyntuotanto tippui vuonna 2017 noin 4,8 miljoonaan tynnyriin päivässä. Kiina on Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi suurin öljyn kuluttaja, ja vuonna 2014 maa nousi maailman toiseksi suurimmasta öljyntuojasta suurimmaksi. Suurimpiin öljyntuottajamaihin kuuluva Kiina on myös maailman suurin maa väkiluvultaan, ja sen talous kasvaa kiihtyvään tahtiin. Nämä tekijät kasvattavat Kiinan valtaisaa kokonaisenergiantarvetta.

Pakotteiden alaisella Iranilla on valtavat öljyvarannot

Iran on kasvattanut öljyntuotantoaan noin 4,2 miljoonasta tynnyristä vuonna 2016 aina lähes 4,7 miljoonaan tynnyriin. Kansainvälisen energiajärjestön mukaan Iranilla on hallussaan maailman neljänneksi suurimmat havaitut öljyvarannot ja maailman toiseksi suurin maakaasureservi. Maan runsaista varannoista huolimatta Iranin öljyntuotanto on pudonnut merkittävästi viime vuosien aika, eikä maakaasuntuotannon kasvu ole ollut odotetun mukaista. Aika näyttää, kuinka tilanne kehittyy Iranille asetettujen pakotteiden suhteen.

Sodan runtelema Irak on suurimpia öljymaita

Vaikka Irakin öljyntuotanto on ollut kasvussa, se tippui vuonna 2017 Iranin taakse sijalle seitsemän maailman suurimpien öljyntuottajien listalla. Sodasta kärsinyt Lähi-Idän maa on kasvattanut tuotantoaan viime vuosina – joskin marginaalisesti – reiluun 4,4 miljoonaan tynnyriin päivässä. Irakin 144 miljardin tynnyrin öljyvarannot ovat maailman viidenneksi suurimmat. Ne muodostavat lähes 18 prosenttia koko Lähi-Idän öljyreservistä ja melkein 9 prosenttia koko maailman öljyvarannoista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *