Category: Biokaasu

Biokaasu – ekologinen vaihtoehto

Biokaasua syntyy orgaanisten jätteiden käsittelemisestä. Biokaasun tuotantoon käy lähestulkoon kaikki biohajoava materiaali, kuten esimerkiksi jätevedet ja biojätteet. Biokaasu on ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa polttoainetta, joka